Voorwoord Dat het "zilveren" bestaan van het Oostrums Weekblad aanleiding is voor de uitgave van het jubileumnummer, dat u nu voor ogen hebt, is uiteraard niet verwonderlijk. Zo'n wekelijks verschijnend blad vormt immers een belangrijke bron van informatie voor een hechte en dynamische gemeenschap als de Oostrumse. Als dorpeling wordt je via dit weekblad immers voortdurend op de hoogte gehouden van het wel en wee van je dorp, de mensen die daar wonen, het bedrijfsleven en het altijd actieve verenigingsleven. De uitgave van een dorpsweekblad kan dus zonder twijfel als een zeer zinvolle worden beschouwd. Een welgemeende felicitaie aan de Oostrumse bevolking met dit 25-jarig bestaan is dan ook zeker op zijn plaats, maar minstens evenzéér verdienen de leden van de redactie een pluim op de hoed voor het vele werk dat zij in hun vrije tijd steken in de totstandkoming van het Oostrums Weekblad. Deze jubileum-uitgave moge een stimulans voor hen zijn om dit werk nog vele jaren voort te zetten. Van harte proficiat! De Burgemeester van Venray, drs. J.F.H.A.B. Waals 1

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 3