Gemengdkoor Oostrum Hoe is 't ontstaan? Oostrum had al heel lang 'n herenkoor, in 1966 werd er 'n dameskoor opgericht, voor de opluistering van de rouw- en trouwdiensten. Aangezien in 1979 dirigent Ad Haans van 't herenkoor wegging moest er 'n oplossing gezocht worden. Dirigenten zijn er moeilijk te vinden. Waarom zullen we niet samen gaan zingen, dames en heren? Met de kerst gebeurde dat al enkele jaren. Er werd afgesproken dat er 'n proeftijd van 2 maanden zou zijn. Wim Lakeman dirigent, Monique de Boer hulpdirigente, Jan Verheyen organist. De proeftijd verliep prima, 't gemengdkoor bleef bestaan. Tussentijds zijn er nog enkele wisselingen geweest van dirigent, o.a. Sjaak Verschuren en Wim Snijders. Toen Wim Snijders te kennen gaf dat hij om gezondheidsredenen moest stoppen, hebben we weer aangeklopt bij Wim Lakeman. Wim was bereid ons te helpen. Na 't overlijden van Jan Verheyen is Carola Hoedemaekers organiste van het koor geworden. Theo Linskens dirigeert 't herenkoor met hun Gregoriaans, 't Koor repeteert iedere woensdag, aanvang heren: 19.30 uur, 20.00 uur dames en heren tot 21.45 uur, in de leefkuil van de basisschool. 't Bestuur bestaande uit Martin Kusters, Toon Verstraelen, Nelly v. Soest, Elly Jeucken en Leny Versteegen is nog steeds erg blij met nieuwe leden. 31

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 33