Om onze aktiviteiten aan de Oostrumse inwoners te presenteren maken wij ak 25 jaar gebruik van het Oostrums Weekblad, een week- en informatieblad dat niet meer is weg te denken. Een proficiat aan de redactie en dorpsraad is op zijn plaats maar zeker ook aan het adres van de bezorger, Jan Verheijen, die dit al bijna 25 jaar doet. Ook de komende jaren hopen wij op dezelfde plezierige manier ons verenigingsnieuws naar buiten te kunnen brengen. Nogmaals proficiat en succes voor de toekomst. Bericht uit "de Trompetter" van 21 nov. 1989 Oostrum proficiat! —WS foto: Ut Aostrums Bolwerk Onthuld door Nolleke Jans op 21 jan. 1990 De twinkelende ogen van Opperkarklingel Jan Raedts spraken boekde len. De trots straalde er vanaf. Terecht! Het BCL- carnavalstreffen '89 te Oostrum zal met gouden letters in de analen wor den vermeld. Zo moet car naval gevierd worden! De verbroedering, afgelopen zondag, tussen duizen den Limburgers, Duitse carnavalsvrienden en zelfs carnavalisten uit de Flevopolder, werd nog eens extra gevoed door het enthousiasme en de inzet die uitging van de or ganisatie. Het kleine Oostrum toon- Ode zich groots. Heel groots. Vele vlijtige han den hebben afgelopen weekend de basis ge schapen voor dit fantasti sche festijn, ledereen werkte mee. En de Kar- klingels hadden een per fect draaiboek in elkaar gezet. De "harde kern van de organisatieheeft er maanden aan gewerkt. Wie het BCL- carnavalstreffen niet heeft bezocht heeft werkelijk iets gemist. Oostrum heeft afgelopen weekend vele nieuwe vrienden gemaakt en de Limburgse aanpak van carnaval ook. Dat laatste is de verdienste van de kleine - maar te vens grote - club, de Kar- klingels. De BCL kan zich gelukkig prijzen met der gelijke leden. Bedankt Oostrum het carnavalstreffen '89 was grandioos! Proficiat! wJÈmP IÉhS» ilfil illliliP 27 w$m fiWI MÉÉ*» lOTÉi iiiii b™ «(Hm •xv-w S388«: i- X-

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 29