Carnavalsvereniging "de Karklingels" is in 1957 opgericht met bemiddeling van de Oostrumse Middenstandsvereniging. De eerste jaren bestonden de festiviteiten uit gekostumeerd voetballen, boerebruiloft en dansavonden. In 1958 trok de eerste optocht door de Oostrumse straten met als Vorst Herman Bruggeman. Pas in 1962 kregen de Karklingels hun 1e Prins n.l. Prins EED I. De scepter van de Prins bestaat uit 3 karklingels en deze symboliseren de eenheid tussen Oostrum, Lull en Boshuuze. De jeugd werd niet vergeten, ook zij kregen hun jeugdbals. De carnavalsvereniging heeft twee legendarische Vorsten gekend, die tegelijkertijd ook voorzitter waren, n.l. Grad Lemmens en Jan Raedts. Beiden zijn voor hun enorme verdiensten voor de vereniging benoemd tot OPPERKARKLINGEL. Sinds 1988 is Bert Linskens Vorst en Sjef Arts voorzitter van de vereniging. In het kader van het 3 x 11-jarig jubileum werd in 1989 het B.C.L.-Treffen georganiseerd. Ongetwijfeld het hoogtepunt uit de geschiedenis van CV "de Karklingels". 3 Dagen lang stond Oostrum op zijn kop. Als herinnering aan dit treffen werd door het Comité van aanbeveling een kunstwerk aan de carnavalsvereniging aangeboden dat de samenwerking en verbondenheid van de Oostrumse gemeenschap tijdens het B.C.L.-Treffen symboliseert, n.l. het AOSTRUMS BOLWERK. De huidige hoogtepunten van het carnavalseizoen zijn ongetwijfeld de iiedjesmiddag, twee zittingen, het prinsenbal met zijn speciale acts, aldewieverbal, Prinsenreceptie en boerenbruiloft. Een aparte jeugdcommissie verzorgt de diverse jeugdbals waarvan het jeugdprinsenbal en jeugdprinsenreceptie druk bezocht worden. Vrij uniek is het feit dat de jeugdraad van elf geheel uit jongedames bestaat. Ook de "Aostrumse Aid Prinsen" hebben zich verenigd in de A.A.P. en zijn behulpzaam bij het aftreden van de Prins. Opmerkelijk zijn tegenwoordig de grote en fraaie prinsenwagens en de karklingelkrant, waar we terecht trots op kunnen zijn. C.V. "de Karklingels" is momenteel met zijn 300 leden een van de grootste verenigingen van Oostrum en is volop in beweging met enkele in het oogspringende aktiviteiten o.a. schoffelen van de pleinen, realisatie van een opslagplaats voor de wagenbouw en in nov. a.s. zal de vereniging zich presenteren in een gedeeltelijk vernieuwde outfit. 26 STRUM

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 28