Ouderraad "Maria" basisschool Oostrum De Maria basisschool in Oostrum heeft een ouderraad, bestaande uit 9 personen. Zij vormen een vertegenwoordiging van alle ouders van de leerlingen op deze school. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders (en de leerlingen), denkt mee over schoolse aangelegenheden, verleent hand- en spandiensten en organiseert diverse activiteiten zoals de avond-vierdaagse, de sponsorloop, het brigadiren en het overblijven op school. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar; tevens bent u welkom op de jaarvergadering, die dit jaar op 15 oktober plaats zal vinden. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met één van de leden van de ouderraad (de namen van de leden staan vermeld op de informatiekaart van de school). Namens de ouderraad, Anita Pisters-Engelen 25

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 27