De Oostrumse Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers (OOZO) bestaat alweer ruim 40 jaar. De vereniging werd opgericht op 3 oktober 1955 in het toenmalige café Jan Verheijen (thans genaamd 't Allemanscafé) en maakte als zelfstandige afdeling deel uit van de Kath. Limburgse Middenstandsbond. Bij de oprichting telde de afdeling 17 leden. Zoals vrijwel alle verenigingen kende ook de R.K. Middenstandsvereniging Oostrum (de latere naam) haar ups en downs. De leden waren hoofdzakelijk werkzaam in de ambtelijke sector zoals: bakkerij, smederij, slagerij, schildersbedrijf, aannemersbedrijf, kleermaker, kapper alsmede in de levensmiddelensector, detailhandel (textiel), graanhandel. Vele jaren is er sprake van een vrij constant ledenaantal. Het was indertijd vanzelfsprekend dat elk dorp zijn eigen winkelbestand had; ook het café aanbod was als regel ruim vertegenwoordigd. Ook in Oostrum zagen we dit beeld. In de loop der jaren zijn er vele veranderingen opgetreden in de bedrijfsvoering. Deze veranderingen gingen uiteraard aan Oostrum niet voorbij. Ook de Middenstandsvereniging ondervond hiervan haar weerslag. Met enige trots kunnen wij vaststellen dat Oostrum thans nog over een winkelbestand beschikt waar men ter plaatse nog terecht kan voor alle dagelijkse levensbehoeften. Tevens is er sprake van een zeer gevarieerd aanbod van zelfstandige ondernemingen in de diverse sectoren. Binnen de huidige ondernemersvereniging zijn dan ook vele branches vertegenwoordigd; bedrijven net zowel een plaatselijke als regionale functie. Onze vereniging telt thans 39 leden. In oktober 1995 vierden wij het 40-jarig bestaan van onze vereniging met een zeer geslaagde konsumentenbeurs op het industrieterrein de Huist I. Als ondernemersvereniging voelen wij ons nauw betrokken bij de plaatselijke gemeenschap. Op vele manieren geven wij hier inhoud aan bv. op het gebied van sponsoring, reclameborden, donaties. Om ons heen zien wij vele veranderingen. Als ondernemersvereniging ervaren wij deze ontwikkelingen meer als een uitdaging dan als een bedreiging. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met gezamenlijke inzet hierin zullen slagen. Dat komt ook de leefbaarheid van Oostrum als dorpskern alleen maar ten goede. Oostrumse ORGANISATIE Zelfstandige Ondernemers 23

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 25