Toneelvereniging De Vlasbloem De Vlasbloem uit Oostrum werd opgericht in het jaar 1946. Een van de eerste toneelstukken die de Vlasbloem opvoerde was "De Duivel van Spraland": een spel dat de ouderen onder ons zich nog wel kunnen herinneren. Enkele jaren later speelde men: "En waar de sterre bleef stille staan", van Felix Timmermans. Hierna volgden nog tientallen kluchten, komedies, komische thrillers, blijspelen en kerstspelen. De toneelvereniging probeert ieder jaar een leuk stuk op de planken te brengen om zo de Oostrumse bevolking, en ver daarbuiten, een leuk avondje uit te bezorgen aan het eind van het jaar. In samenwerking met de harmonie komen zo de jaarlijkse concert- en toneelavonden tot stand, bij u allen welbekend. Onze vereniging telt momenteel 25 leden, een respectabel aantal, maar onze stelling is nog steeds: Hoe meer zielen hoe meer vreugd!!! Toneeelvereniging de Vlasbloem bestaat dit jaar 50 jaar. In november 1996 wordt dit jubileum op gepaste wijze gevierd. Nadere informatie hierover leest u te zijner tijd in het Oostrums Weekblad. Oostrums Weekblad: Namens toneelvereniging van harte gefeliciteerd met deze jubileumuitgave en veel succes en copy toegewenst voor de toekomst. Bestuur en Leden Toneelvereniging De Vlasbloem uit Oostrum Hierbij enkele foto's uit ons archief. 1987: Drie dooie dienders 1982: Kerstspel: de vergeten Melodie 20 iiÉÉiiiiii

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 22