ligt. Vanaf je dertigste kun je meedoen bij de veteranen en kun je in plaats van zondag ook op de zaterdag spelen. Dat ook voetballen een sport is die je lang kunt volhouden, bewijzen enkele spelers die dicht tegen of net over de vijfig jaar zijn. Op dit moment zit de vereniging op een breekpunt, wat betreft de sniorenelftallen. Naast het veteranenteam dient gekozen te worden tussen vijf of zes seniorenelftallen. Hopeniijk worden het er zes, zodat een ieder maximaal plezier aan zijn sport kan beleven. Zoals al eerder aangehaald, heeft de club al op meerdere lokaties haar accommodatie gehad. Sinds kort is bekend geworden, dat een eventuele verhuizing naar een andere lokatie van de baan is. Aangezien de Fa. Maessen niet tot een akkoord met een aantal grondeigenaren kan koman, blijven we op de huidige lokatie. Dit betekend dat het achterstallig onderhoud van de laatste jaren nu uitgevoerd moet worden. Tevens dient bekeken te worden, wat de gevolgen van de aanleg van de rotonde en eventueel de verandering van de Sparrendreef in een ontsluitingsweg voor Paschalis en toebehoren, voor onze vereniging zijn. wmrnm 18 /y'r.

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 20