Gaarne voldoe ik aan het verzoek van het Oostrums Weekblad om een artikel te leveren ten behoeve van de jubileum uitgave van dit Oostrumse nieuwsorgaan. Sinds jaar en dag verzorgt dit blad de publicatie van wetenswaardigheden rondom onze vereniging. Veel leden beschouwen het Oostrums weekblad dan ook als clubblad. Wetenswaardigheden betekent uitslagen van onze jeugdafdeling, de senioren en de veteranen. Tevens de publikatie van het programma voor het komende weekeinde plus een aantal verhalen over gespeelde wedstrijden, waarvan het ene nog net iets sterker is dan het andere. Als al deze verhalen waar geweest waren, hadden er zeker enkele spelers van van onze vereniging deelgenomen aan het EK 1996 en waren waarschijnlijk ook alle penaltys benut, als het al zover gekomen was. Voetbalvereniging Oostrum opgericht op 3 maart 1935 heeft een lange geschiedins achter de rug. De accomodatie ooit gelegen achter villa Josephine is via een aantal omzwervingen terecht gekomen aan de Sparrendreef. Wie de geschiedenis van onze club wat verder in detail wil bekijken, verwijs ik naar het prachtige jubileumboek dat uitgegeven is ter ere van het 60-jarig bestaan. Enkele maanden na het jubileumfeest heb ik het boekwerk doorgelezen en was positief verrast door de inhoud. Wie onze vereniging op een andere wijze wil bekijken, verwijs ik naar de groepsfoto genomnen ter gelegenheid van ons 60-jarig bestaan. Onze vereniging heeft meer dan 300 leden, waarvan er meer dan 100 voor onze jeugdafdeling uitkomen. Naast meer dan 100 seniorenleden, hebben we ook bijna 100 steunende leden, waarvan 2 ereleden. Een van onze ereleden is Broeder Huybers die laren lang "den drukker" van ons "krentje" was. Jeugdleden betekend dat jongens en meisjes vanaf een leeftijd van ongeveer 6 a 7 jaar door de week trainen en op zaterdag in competitie-verband uitkomen. Spelen in de jeugd kan t/m het seizoen waarin men 18 jaar wordt. Daarna wordt men seniorspeler. Voor die tijd kan men ongeveer 12 jaar in de jeugd gevoetbald hebben en de teams van de F t/m de A doorlopen hebben. Na de jeugd wachte de senioren, waarin geen maximum grens qua leeftijd 17

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 19