Voor de Eikenhofkapel treden Piet Poels en Sraar Kessels op als instructeur. Vaandeldrager is sinds 1981 Martien Reijnders. De vereniging telt 140 leden en bestaat uit een orkest van 61 muzikanten, een tamboerkorps van 20 leden, ruim 50 leerlingen en een aantal buitengewone leden. Pastoor de Ceuster is geestelijk adviseur van de vereniging. Een muziekvereniging bestaat niet alleen voor zichzelf, maar richt zich ook naar anderen, zowel in de plaatselijke sfeer als daarbuiten. De activiteiten bestaan uit: - deelname aan concoursen door orkest, tamboerkorps, Eikenhofkapel maar ook door ensembles of solisten - deelname aan muziektournooien (Gemeentelijk tournooi, Peeltournooi) - concerten op uitnodiging of op eigen initiatief (carnavalsconcert, concert en toneelavonden, uitwisselingsconcerten) - diverse optredens bij gelegenheden (kerkelijke activiteiten, serenades, intocht St. nicolaas, avondvierdaagse, herdenkingen) in de eigen gemeenschap of in de gemeente. Het in stand houden van een muziekvereniging en het op peil houden van instrumenten en uniformen vereist veel inspanning, inzet en inventiviteit van bestuur en leden. Naast contributies, donaties en subsidies zijn ook elk jaar weer eigen activiteiten nodig om inkomsten te verwerven, zoals o.a. oud papieractie, reklameborden, rommelmarkt en andere activiteiten. Sinds 1995 bestaat er een club "Vrienden van de Harmonie" die mede de instandhouding van de harmonie ondersteunen. Al met al een boeiende en dynamische vereniging, waaraan zowel binnen als buiten de vereniging veel mensen plezier beleven. Voor informatie kan men terecht bij Jack Schuurmans, secretaris, Binnenhof 11tel. 586 286. Voor alles m.b.t. leerlingen en opleidingen is Rieky Basten, Gildestraat 2, tel. 580 582 het aanspreekpunt. 13

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 15