°OOSTRUM HARMONIE o Naast een zinvolle tijdsbesteding heeft een muziekvereniging ook een belangrijke betekenis voor de gemeenschap. De harmonie staat altijd met haar muziek klaar voor de gemeenschap, zowel bij droeve als bij feestelijke gebeurtenissen; altijd ereid om die kleur aan een gebeuren te geven die passend is en waardoor mensen troostende dan wel feestelijke klanken van muziek ervaren. Een aankomend muzikant moet aan een aantal eisen voldoen maar moet ook voldoende doorzettingsvermogen bezitten. Vóór het meespelen in een korps moet er eerst een opleiding gevolgd worden, meestal aan de muziekschool. Om te voorkomen dat een aankomend muzikant, die in een orkest kan gaan meespelen, daar terecht zou komen en zich als een kat in een vreemd pakhuis zou gaan voelen, beschikt de harmonie over een leerlingenorkest, waarin leerlingen leren om samen muziek te maken. En als dan de leerling zover is (na het behalen van het B-diploma en bij voldoende plaats in het orkest) kan deze mee gaan spelen in het orkest. Voor iedere muzikant is het een verschrikkelijk belangrijke zaak de repetities mee te maken om met een zo volledig mogelijke orkestbezetting tot goede resultaten te komen. En daarnaast is en blijft het noodzakelijk om thuis regelmatig te spelen. Harmonie Sub Matris Tutela werd opgericht in 1918. In 1960 kwam hier het tanboerkorps bij. De huidige Eikenhofkapel werd opgericht op 16 oktober 1972. Het bestuur, onder leiding van president Henk Janssen, geeft vorm en inhoud aan de organisatie en wordt voor de muzikale leiding (zowel orkest als tamboerkorps) bijgestaan door de directeur/dirigent. Deze funktie wordt sinds 1974 vervuld door Piet Poels. Daarnaast kan het bestuur rekenen op de steun van diverse commissies o.a. muziekcommissie orkest, muziekcommissie tamboerkorps, archiefcommissie, commissie Eikenhofkapel en diverse andere commissies. Bij afwezigheid van de directeur treedt Sraar Kessels als vervanger op. Leider van het tamboerkorps is Frank Martens, tamboermaïtre is momenteel Ruud Mulder. 12 OPGERICHT0 1918

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 14