In 1978 kreeg het werkcomité 'n min of meer officiële status toegekend door de gemeente. Op 14 april 1994 werd bij notariële akte de naam gewijzigd in: Stichting Dorpsraad Oostrum. De dorpsraad wordt in de huidige overlegstructuur nauw betrokken bij vele zaken, die een dorpsgemeenschap raken. Het meest sprekende voorbeeld is op dit moment de vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan Oostrum Ook bij zaken als verkeersveiligheid zijn wij gesprekspartner. Samenvattend mogen wij in alle bescheidenheid vaststellen dat de dorpsraad met medewerking van velen in de loop der jaren toch een en ander heeft kunnen bereiken. Ook voor de komende jaren rekenen wij op Uw aller medewerking in het belang van de gehele Oostrumse Dorpsgemeenschap. 11 ü-ssx

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 13