dorpsraad w& kcom i te oosfru m De benaming Dorpsraad is tegenwoordig een ingeburgerd begrip. Dat is niet altijd het geval geweest. In de na-oorlogse jaren kende men in Oostrum alleen een Feestcomité en/of Oranjecomité. In 1948 werd besloten tot de oprichting van een onafhankelijk comité genaamd "Werkcomité Oostrum". De oprichters hebben destijds bewust voor deze benaming gekozen om hiermee aan te geven dat er geen sprake was van een Feestcomité maar van een organisatie, waarvan verwacht werd dat er ook daadwerkelijk gewerkt zou worden. Al bladerend door de archieven kan men vaststellen dat er in de voorbije jaren inderdaad "gewerkt" is. Vele zaken zijn door of in samenwerking met het Werkcomité in de loop der jaren tot stand gebracht. Wij volstaan met het noemen van een beperkt aantal zaken. In de beginjaren betrof dit: - een nauwe betrokkenheid bij de Vastenaovendvieringen; de voorloper van het huidige carnaval. - samen met de Voetbalclub kwam men tot de realisering van een sportterrein. - de medewerking om te komen tot de oprichting van een Kleuterschool. - op verzoek van het Kerkbestuur nam men in 1949 de organisatie op zich van de viering van het 600-jarig bestaan van de bedevaartsplaats Oostrum. Dankzij veler inzet werd het mogelijk om het toneelstuk "De Duivel van Spraeland" op de Eikenhof in een openluchttheater op te voeren. - directe betrokkenheid met andere instanties bij de totstandkoming van het Parochiehuis (huidige gemeenschapshuis). In de latere jaren: - behoud van de toenmalige oude watermolen. In overleg met het gemeentebestuur is belsoten tot aankoop door de Gemeente, zodat hierin een jeugdonderkomen kon worden gerealiseerd. Nadien is de Stichting Oude Watermolen in het leven geroepen, die de taak van het werkcomité overnam. - uitgifte van het boekje Oostrums Wegwijzer. De eerste uitgave dateert van 1965. Ook thans is dit boekje een gewaardeerde informatiegids; zeker voor nieuwe inwoners. Binnenkort zal er weer een aangepaste versie verschijnen. - de oprichting van 't Oostrums Weekblad. Een onmisbare informatiebron voor zowel inwoners als verenigingsleven. secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 10

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 12