n\ d *v KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN K.B.O. Oostrum p/a W. Hermans Geeststraat 1 5807 AR Oostrum De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Oostrum met momenteel 132 leden is een vereniging voor alle 60-plussers en stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op het gebied van welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid te bevorderen. Onze vereniging is aangesloten bij de Limburgse Bond van ouderen die deel uit maakt van de Unie van Katholieke Ouderenbonden. Deze landelijke organisatie vormt samen met de Protestants Christelijke Ouderenbond van de Algemene Bond van ouderen een overlegorgaan dat landelijk de belangen van ouderen behartigt. In de gemeente Venray is de vereniging lid van de Centrale van Ouderenverenigingen die via de daaruit gevormde Seniorenraad probeert invloed uit te oefenen op het gemeentelijk ouderenbeleid. Het jaarprogramma van onze vereniging omvat diverse activiteiten waarbij traditioneel de Carnavalsmiddag, de jaarlijkse busreis, de bedevaart naar de Smakt en de Adventsviering ieder jaar terug komen. Er is een groep die in het kader van MBVO zich bezig houdt met volksdansen en een groep die de spieren oefent met gymnastiek. Op woensdag is er iedere week in de Karklingel gelegenheid om te kaarten, te biljarten of zomaar gezellig samen te zijn. 9 KBO- OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 11