Zo zag ons eerste nummer er uit lijnde plaats Oostrum. succes aan comité en redaktre De Burgemeester van Venray, Drs. F.G.L.L. Schols. Venray, 2 september 1972 als volgt: De samenstelling van de redak i Mevr M.L. Janssen-Jongbloets Mevr. A.F. Raedts-Verheyen m.A. Fleurkens P.M. Huybers J.W.G. Joosten C.N. Louwers van copie uiterlijk op maandagavond op he Inleveren van copie Redaktieadres: Weekblad voor Oostrum Watermolenstraa q1+ 8o_22?1+ Qostrum. ie-L Bank: BLB Oostrum nr. l"tOO 01 751 tl'passen aan d'e beschikbare ruxmte. m aan

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 10