Onder alle H. Missen van zaterdag en zondag is er wijding van palmtakken. Na de H. Missen zullen de manden met palmtakken achter in de kerk worden geplaatst en kunt U van de misdienaars een palmtakje in ontvangst nemen om het thuis op het Kruis te plaatsen als een Zegepalm. WITTE DONDERDAG. Om 14.30 uur; viering van het Laatste Avondmaal voor de leerlingen van de Basisschool; maar vanzelfsprekend zijn ook anderen welkom. Het Kinderkoor zal deze dienst ver zorgen Om 19.00 uur; Plechtige viering van het Laaste Avondmaal. "^§We vieren vandaag de instelling van het Priesterschap en de instelling van de Eucharistie, het hart van de Kerk, zonder Eucharistie ebt ons geloof langzaam weg. Gevolg gevend aan de woorden van Christus zelf: "Doe dit tot Mijn gedachtenis", blijven wij dat gebaar van Christus de eeuwen door herhalen om aan Hem te denken, om Hem te danken. Het is heel zinvol deze heilzame avond in de kerk mee te beleven. Om met de Heer te kunnen leven, hebben wij Hem nodig als brood, als voedsel voor onderweg; zonder Hem verzwakt de mens geestelijk. Als wij ons voeden met Zijn levengevend Brood dan zijn wij altijd "Verrijzenis-mensen"Wie van dit Brood eet, zal leven in eeuwigheid, woorden van Christus zelf. Deze Eucharistie viering op Witte Donderdag zal opgeluisterd worden door ons koor "Harmony" BLOEMEN Bloemen voor de versiering van de kerk op Witte Donderdag en Pasen zijn vanzelfsprekend bijzonder welkom! o - o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o limburgse vrouwenbeweging van de l.l.t.b. De demonstratie doe-avond aparte bloemstukken is op donderdag 12 april a.s. om 20.00 uur in het gemeenschaps huis. Degenen die zich opgegeven hebben moeten zorgen voor wat groene takjes uit de tuin (bv. laurier, coni- 9

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 9