Zondag 830 uur 10.00 uur: Donderdag 14.30 uur 1900 uur Vrijdag 14. 30 uur 19.00 uur: VASTENACTIE 1990. De leden van onze Karnavalsvereniging hebben zich ook dit jaar weer spontaan aangeboden om de VASTENACTIE van Oostrum te verzorgen. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor. Nu zaterdag (7 april) starten zij omstreeks 12.00 uur met deze aktie. Zij komen bij U allen de envelop ophalen die U in het Oostrums Weekblad van deze week hebt aangetroffen, waarop vermeld staat: "Vastenaktie 1990, Zuster Truus Lemmens - Pakistan'1. Wij willen deze vasten- aktie graag en van harte bij U aanbevelen. Zuster Lemmens is werkzaam in Karachi (in Pakistan). 'n Geweldig mens, die zich werkelijk dag en nacht uit slooft voor de meest verschoppelingen van de samenleving, tegenover haar zijn wij allen maar kleine mensen. Maar zij kan ook niet zonder ons, zij heeft onze financiële f) hulp heel hard nodig om haar liefdadig maar ook moeizaam werk te kunnen voortzetten. Laat onze Oostrumse Missie zuster niet in de steek. Geef met 'n blij hart! PALMZONDAG. Zondag a.s. 8 april vieren we Palmzondag. Begin van de "GOEDE WEEK". Deze dag klinken in de liturgie: "HOSANNA" en "KRUISIG HEM" weer door elkaar. Proberen we allen deze Heilige Week zo goed mogelijk mee te beleven, te beginnen met Palmzondag. Het zijn de dagen, waarin we in het bijzonder de "daden des Heren" gedenken. En dat alles ten bate van ons. Palmzondag Robert Janssen, Sander Schuurmans Mark Camps, Rob Jeucken. Helga en Yvonne Thielen, Carmen Moure, Sanne Bartram. Witte Donderdag. Tom Vaessen, Jip Swinkels, Jorn Rongen, Robert Janssen. Martine Bonants, Irene Camps, Lieke Volleberg, Veronique Philip- sen Goede Vrijdag. Kim Hermans, Karlijn Jacobs. Ursela Cornelissen, Callista Smedts, Hanneke v.d. Ven, Lonneke van Asseldonk. 8

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 8