Dinsdag 9.00 uur: Wim Kessels. Woensdag 9.00 uur: Pierre Vandevenne Donderdag Fu7 - 'Vrijdag 14. 30 uur 19.00 uur 14.30 uur 13.00 uur 19.00 uur WITTE DONDERDAG - HERDENKING VAN HET LAATSTE AVONDMAAL. Voor de kinderen van de Basisschool (Kinderkoor) Uit dankbaarheid, gest. jaardienst Theodorus Claessens en Hendrina Fleurkens (Koor "Harmony"). GOEDE VRIJDAG - HERDENKING VAN DE DOOD VAN JEZUS. LIJDENSVERHAAL EN KRUISHULDE door de kinderen van de Basisschool (Kinderkoor) KRUISWEG. GOEDE VRIJDAGDIENST met het LIJDENSVERHAAL (Herenkoor) Zaterdag PAASZATERDAG. 19.00 uur: PAASGEZINSMIS: thema: CHRISTUS LEEFT - LICHT EN LEVEN. Uit dankbaarheid, Jeu Arts, overl. ouders Custers-Peeters overl. ouders Vermeulen-Moorrees en dochter Truus (namens !n kennis) Piet Custers, Mia Hermans-Voermans (namens de Buurt), Antoinet van Mil-KruijsenHerman Bruggeman (namens de bewoners van de Bejaar denwoningen) Piet Janssen (namens het personeel van Beukenrode)Pater Frans Sanders (namens de bewoners van de Valkenkampstraat) (Koor "Harmony"). MISDIENAARSBEURTEN Zaterdag 19.00 uur: Maud van Arsen, Wendy Janssen, Sjouke Camps, Heidi Holierhoek. 7

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 7