4 5 nov Toneel- en concertavond, Harmonie. 5 nov Middagdemonstratie "snoeien om het huis" L.V.B. 6 nov Schilderen met de natuur O.V.B. 9 nov Jaarvergadering 11 nov Liedjesmiddag "de Karklingels" 18 nov Indoortoernooi T.C. 24 nov St. CaeciliavieringHarmonie. 25 nov Intocht St. Nicolaas, Harmonie. 27 nov St. Nicolaas-avond O.V.B. 28 nov Lezing "leefbaarheid van de vrouw op het platteland" L.V.B. 8 dec Oud papier ophalen, Harmonie. 16 dec Cyclocross T.W.C. 18 dec Kerstviering O.V.B. 18 dec Kerststukjes maken L.V.B. 20 dec Kerstavond L.V.B. O O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— o— O— O— o— O— O— O— O— O— O— o— o— O— o— O— O— Kerkdiensten O.L.Vrouw Geboorte Parochie Oostrum. 7-15 april. Zaterdag 19.00 uur: Lei Janssen, jaardienst Leo Op 't Veld, Jeu Arts, overl. ouders van Soest-van Vechel Hendrica Vennekens-Verschuren en Giel Vennekensoverl. ouders Janssen-Peeters Zondag 8.30 uur 10.00 uur PALMZONDAG. Uit dankbaarheid. Piet van Hout, overl. ouders Vermeulen-Moorrees en dochter Truus, gest. jaardienst Gerardus Camps en Jacoba en Rosalia Hillen (Gemkoor) Maandag 9.00 uur: Tot zekere intentie. 6

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 6