Opgave d .m .vonderstaande strook in te leveren voor 10 april bij Jose Verhaegh, Randenrade 3 Rieky Cremers, Gildestraat 28 OPGAVE HU IS VROUWEN—MANNEN—TOURNOOI Naam dinsdagmorgen Adres.donderdagmiddag Telefoon:geen voorkeur T.C. OOSTRUM Racket wisselen: vanaf 10 april iedere dinsdagavond, aan vang 19.00 uur. Opgave dorpencompetitie/onderlinge competitie/echtparen tournooi NAAM ADRES geeft zich op voor 0 dorpencompetitie 0 onderlinge competitie 0 echtparentournooi Deze opgave a.u.b. inleveren voor 14 april bij: R. Cremers, Gildestraat 28 J. Verhaegh, Randenrade 3 P. v.d. Ven, Ooster-Thienweg 11 F. SchelbergenMgr. Hanssenstraat 35 26

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 26