gmg raakte de naam "Sportvereniging Oostrum11 meer inge burgerd Op voorstel van het bestuur stemde de meerderheid van de aanwezige leden er mee in dat in het vervolg de oorspron kelijke naam "Voetbalvereniging Oostrum" weer gebruikt zal worden. In de nieuwe statuten staat onze vereniging dan ook met die naam vermeld. Een tweede belangrijk agendapunt was de oproep aan de leden om zich unaniem beschikbaar te stellen voor kanti nediensten. Momenteel wordt het steeds moeilijker daar een voldoende bezetting voor te vinden. De ledenvergade ring kwam met diverse suggesties om uit deze moeilijkhe den te geraken. Enkele leden spraken hun teleurstelling uit over het niet doorgaan van het stratentournooi en boden zich spontaan aan om te proberen dit tournooi alsnog doorgang te laten vinden. Het bestuur heeft dit aanbod in dank aanvaard. Na de rondvraag dankte de voorzitter iedereen voor zijn positieve bijdrage aan deze vergadering. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- KORFBALVERENIGING OOSTRUM Uitslagen gespeelde wedstrijden Sen. Erica - Oostrum 11-4 Jun Peelkorf - Oostrum 7-2 Asp. Oostrum - Swift 1-6 Pup. Merselo - Oostrum 1 - 0 Programma zondag 8-4-1990 Sen. Oostrum - Grubben 2 aanv11.00 u. aanw. 10.15 u. Programma zaterdag 7-4-1990 Jun. Oostrum - Swift aanv. 14.45 u. aanw. 14.00 u. BLOEMENAKTIE BLOEMENAKTIE BLOEMENAKTIE BLOEMENAKTIE Op 14 april 1990 komen wij, zoals elk jaar, bij U langs met bloemen. 24 V

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 24