daarmee op dit moment topscoorder op de voet gevolgd door Hans Kessels en Henri Wilmsen. P.S. Oostrum 2 bedankt voor het uitlenen van de reserve bal aan Oostrum 1. OOSTRUM 4 METERIK 5: 2-6 Deze week werd de wedstrijd al binnen 14 minuten beslist. Hoewel we zeker niet slecht begonnen ging de eerste Mete- rikse voorzet via een Oostrumse knie in de linker-bene- denhoek zodat Bram kansloos was, 0-1. Voordat alle koppen weer rechtop stonden lag nummer twee al in de touwen, 0-2. In de 13e minuut werd een te zachte terugspeelbal, (door Sinterklaas nr. 3) door de Meterikse spits onder schept die makkelijk kon scoren, 0-3. Door een goed opge zette aanval van onze zijde was het Roland die via Paul en Jep 1-3 kon laten aantekenen. Na rust kregen we iets meer vat op de wedstrijd maar het was toch weer Meterik dat via een Sinterklaas 1-4 maakte. Snel genoeg maakte Jep nog 2-4 maar het mocht niet meer baten. Ik maakte nog 2-5 en Meterik 2-6. Vraagt u deze week wel even de topscoorderslijst op bij de wedstrijd secretaris? Tot volgende week tegen Leunen met een nieuwe aanvoerder en een rechtsback met wellicht nieuwe schoenen! Bied zich aan: Vlot en snel scorende laatste man even tueel met aanvoerdersband. A. ALGEMENE LEDENVERGADERING VOETBALVERENIGING OOSTRUM. Deze ledenvergadering stond in het teken van de vaststel ling van de nieuwe statuten. Daar er bij de opening voldoende leden (44) aanwezig waren om de vergadering tot besluiten bevoegd te maken, kon de voorzitter meteen aan de agendapunten beginnen. De slechts licht gewijzigde modelstatuten van de K.N.V.B. werden vlot door de leden geaccepteerd Enig verschil van mening ontstond toen de naam van de voetbalvereniging ter sprake kwam. Statutair was de naam "Voetbalvereniging Oostrum", maar na een reglementswijzi- 23

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 23