REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 19e Jaargang no. 14 5 april 1990 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. Uitnodiging voor de openbare vergadering van het Werkco mité Oostrum op dinsdag 10 april 1990 in de vergaderzaal van Het ALLEMANSCAFE te Oostrum, Mgr. Hanssenstraat 45. Aanvang: 20.00 uur (ACHT UUR). AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6 Opening Notulen van de vergadering d.d. 13 maart Ingekomen stukken Mededelingen Verslag Dorpsradenoverleg Rondvraag Sluiting 1990 vrienden van de hartstichting aan alle inwoners van Oostrum In de week van 2-8 april komen de dames van de O.V.B. bij u langs om te collecteren. Bij voorbaat hartelijk dank 1 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- o- o— O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O OOSTRUMs WEEKBLAD aornsraac /Kerkcomire oosrrum nederlandse hartstichting

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 1