mochten vallen. Na het vertrek van Liesbeth en Lidwien, waarvoor wij slechts een leraar met een niet volledige aanstelling terug kregen, moesten wij noodgedwongen overgaan tot urenvermindering Waarom gebakken lucht. Het intrekken van de 4-jarigen-maatregel betekent wel dat de 4-jarigen weer volledig meegeteld mogen worden. Het houdt niet in, dat de verloren gegane leraren-uren weer teruggegeven worden. M.a.w. de 4-jarigen mogen wel weer 'volledig' naar school maar de personeelsomvang wordt niet of onvoldoende her steld Uit voorlopige berekeningen is nu al gebleken, dat de meeste scholen er qua personeel niets of maar slechts weinig op vooruit gaan en een aantal scholen gaat er zelfs op achteruit! Hoe kan dat vraagt u zich af. Het intrekken van de 4-jarigen-maatregel is weliswaar een goede stap, maar het is ook een stap die teveel geld gaat kosten, geld dat er eigenlijk niet is. Om het intrekken van deze maatregel niet te veel te laten kosten wil men de leerlingenschalen aan gaan passen waar door het langer duurt voordat een school een bepaald aan tal leraren heeft. Een bezuinigingsmaatregel wordt dus ingetrokken, maar er komt een andere bezuinigingsmaatregel voor in de plaats met weliswaar minder ernstige gevolgen, maar toch... Hierdoor is het dan ook absoluut niet uitgesloten, dat nogal wat scholen volgend schooljaar toch kiezen voor een urenvermindering voor de 4-jarigen, zeker als het Minis terie, zoals nu al te lezen valt, dit voor een jaar toe gaat staan. Waar wij als basisschool voor gaan kiezen is nog niet te zeggen. Wel is nu al duidelijk, dat het intrekken van deze maat regel ons waarschijnlijk niets gaat opleveren. Langs deze weg zeggen wij u toe, dat wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte zullen brengen van onze plannen voor het nieuwe schooljaar. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o-o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o 19

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 19