Groep 4 - Nu alle tafeltjes aan bod zijn gekomen is het erg be langrijk dat er thuis goed op geoefend wordt. - Met medewerking van Herman Verheyen zijn de kinderen naar bakkerij Smits in Lottum geweest. Herman, en de ouders die meegegaan zijn, bedankt! De foto's die tijdens deze excursie gemaakt zijn kunnen binnenkort besteld worden. Groep 3 - Deze week is er voor de kinderen van groep 2 en 3 een gemengde middag. De uitwisseling vindt plaats op maan dagmiddag. Kinderen van groep 2 komen dan een kijkje nemen in groep 3. De leerlingen van groep 3 gaan dan weer een middag terug naar de kleutergroep. Algemeen - Langs deze weg verzoeken wij alle kinderen (ook de ex- leerlingen) geen papieren pijltjes meer op de speel plaats af te schieten, omdat het voor veel rommel op de speelplaats en in de schooltuinen zorgt. - De laatste handvaardigheidcyclus zal een experiment zijn met minder heterogene groepen, t .w. een cyclus voor de groepen 2-3-5 en 6-7-8. Groep 4 doet met die cyclus niet mee i.v.m. de voorbe reidingen op de H. Communie. - Op maandag 2 en dinsdag 3 april zijn de tien-minuten ouderavonden. Vergeet u a.u.b. niet het rapport van uw kind mee te nemen. Verder verzoeken wij u attent te zijn op de aanvangs tijd van het gesprek. De vierjarigen-maatregel: gebakken lucht? Al enkele malen is in diverse dag- en vakbladen melding gemaakt van het feit, dat de 4-jarigen-maatregel m.i.v. het nieuwe schooljaar zal worden ingetrokken. Kort gezegd hield deze maatregel in, dat de 4-jarigen voor het bepalen van het aantal leraren op een basis school niet geheel meer meegeteld mochten worden. Het eerste jaar dat deze maatregel werd ingevoerd, waren wij nog niet genoodzaakt tot urenvermindering over te gaan, omdat hierdoor vooralsnog geen gedwongen ontslagen 18

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 18