- besloten wordt terwille van de leesbaarheid de verga deragenda in Oostrums Weekblad te beperken. Als eerste aanzet zullen geen bestuursvergadering worden opgenomen. - aandacht wordt gevraagd voor de slechte toestand van het trottoir in de Watermolenstraat. Gemeente zal ge vraagd worden om bij gelegenheid voor verbetering te zorgen - men is bezig om "de Oude Watermolen" weer aan te kle den middels het herplanten van enkele grotere bomen (bij voorkeur wilgen) Wie kan ons hieraan helpen???? - aangedrongen wordt op een nieuwe en grotere glasbak. Regelmatig schijnt er emballage met flessen naast de glascontainer te staan. Gevraagd wordt om aan te dringen op een container voor zien van sleuf, waarin ook ruiten kunnen worden gedepo neerd - volgende vergadering dinsdag 10 april a.s. in het Alle manscafe o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- Hallo jongens en meisjes, Zaterdag 14 april trekken we weer de bossen in voor onze jaarlijkse paasspeurtocht Om 10 uur komen we bij elkaar bij het clublokaal, van daaruit vertrekken we allemaal op de fiets naar de Geys- terse bossen (via de Zuiderbergweg) In de Geysterse bossen is een speurtocht uitgezet met onderweg opdrachten en spellen. Na afloop is er voor ie dere deelnemer een verrassing. Tussen twaalf uur en half een zijn we weer terug bij het ADOR-gebouw. ADOR - PAASORIENTATIETOCHT - ADOR 16 nieuws

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 16