Lccrar:rtnn'e^«rilf9 j KiXilt HC(Kih<*7T I MKeflcnaajsi.viauJ, WreHeenMaiid N. f.<ii«U£ 2f. ilix. y_?n 11. Ml*: II.P imJHc. Jenia. Maria JtocF Miai{V.ai**£'A a'-innriaur- |1cnr'oi> I .sii*v®i cncverlajfln firo Lector: (imp I »-<ten Kaon Uamc&Mr Mkdltiiaars: DapQiiiXiciui -11 Flan Wocusdag -9 dgcawbcr gf «1 K.MM. I Viii.im-fjvtniilnliacpnTcei&iLpjpoliw'nKhtmi iï '«k.Vn 'k I MnX'liiiïaJen ton» - ''.wil up Kit toalVvf voa dp paslmrOT avi^aii <ncü 9 li.O'lm .J.OOv— T'lriuaa :H ii7i bintottouy/.l.ij LOf-ftiZ. I H. Antonius van PatJua Veulen Ktecwbc Z01Q KSrcfeva-ri vnia«fl 18.09 «ui K. Mia-owinavierina Gsr(arT»m:i«'iiao. Ti'miPfiriaiia. Mia 'hi Lh-'iVi|pnncr en r'rara en Rca bViMeifa>d?n Koir-Ji lament fiinMc. i Uctor;Nft|» vta-wi. MiMlenaarei Auto* at Wiou*. 2anrd«j25iiiiCcnibM: Kerstmis 19.00 uui: Ltocfntv Voer hcl wd^n w rtepr.rwMt. I Lector; tnnit iiip|ncr,,''18. MIWftBBfCi Al(161*l|n Ffl J(Q. 0oT«ët»<ïcc<" uan'ippamd'te ett mêkcentesccccv:»: XM3i.n«OTuW«tfw^H«*i**wcrla:h:tl. ««n yc\*-»«0 RWfditriny >»-pW.'iriun uBvan Padua Va jibii l29i i<2 ;S-I O.L.V. Orioavlekt Ontvangen Heide VHcHb 21 OficKïrarmlï 19." a ju" Sc' r'-craa tri cwöowi ram. mm MCTB!-var uc» CWlBOer na&i; Van '.aotntl-.mn\tn LffM'i Wair. Vii -ttOOf U.ïWfi'siii. KC <n LPMW* h4 Ittlr"li' ln®™twriW'W' rj. d>bdme,n»n-iiri'r. CinfifyraiDn rcuCTIn: L. Aiiws. tvBcemixJmm t. TU7&GW. 1

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 3