Clusterparochies Leunen - Veulen - Heide H.Catharina Leunen MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEULEN REDACTIEADRES; Scfaaneeg 9, 5809. EK Leunen tel: 58 90 70 JAARGANGS 41 wk33 14aug.09 Pastoor C. Muller - Albionstraat 30 5809 AE Leunen - tel 0478-581575 16 augustus 2009 20ste zondag door het jaar Zondag 09.30 uur H. Mis: Piet de Louw, Beth de Louw-Thijssen en Albert Loonen Helm Claessens en Carolien Claessens-Verschuwen en overl.fam. Jrd. Piet Emonts Jrd. To Duijkers-Tacken Leo Loenen, Annie Loenen-Croonen en dochter Bertine Lector:Ria Flinsenberg KoorrHerenkoor Woensdag 19 augustus 19.00 uur H.Mis: Piet Litjens en Mien Litjens-Lemmen en fam. Piet de Louw Jrd. Joos Loonen en Maria Loonen-Scheffers Voor opgave misintenhes(formulieren liggen achter in de kerk)en vele andere parochiezaken kunt u terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur Telefoon 581575 Bankrekeningnr. 1281.02.292.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 2