Opbrengst vastenactie voor waterput in Ghana. 12 Dankzij de vastenactie in Leunen, Veulen en Heide zal binnenkort in Bolgatanga in Noord-Ghana een nieuwe waterput worden gerealiseerd. De vastenactie stond dit jaar in het teken van Ghana en het ontwikkelingswerk dat Wiljo Fleurkens uit Veulen daar heeft verricht. Wiljo was actief als ontwikkelingswerker toen hij in maart 2008 plotseling overleed. Het initiatief voor deze vastenactie komt van het kerkbestuur van Veulen. De vastenactie van dit jaar in deze drie dorpen is gekoppeld aan een project waar Wiljo aan gewerkt heeft. De actie leverde uiteindelijk een bedrag op van 2860,75 euro. Naast een aantal particuliere giften werd in Leunen 705,25 euro opgehaald, in Veulen 937,55 en in Heide 302,95 euro. In 2008 en 2009 is de opbrengst van de Paasstukjes die gemaakt en verkocht werden door kinderen van de lagere school in Veulen, naar dezelfde doelen gegaan. Een bedrag van 300 euro kon bijgeschreven worden De stichting Calebas, in 2007 in het leven geroepen om het ontwikkelingswerk van Wiljo te ondersteunen heeft zich na het overlijden van Wiljo beraden op haar doelstellingen. Besloten is om het werk wat Wiljo deed, met name voor de Ghanese stichting Kalebasch, verder te ondersteunen. Realisatie van waterputten is daar een onderdeel van maar ook wordt de Ghanese stichting facilitair ondersteund door Calebas in Venray. De realisatie van een waterput in Ghana kost ongeveer 5000 euro. Het ontbrekende bedrag is door de stichting Calebas aangevuld. De put zal later dit jaar worden aangelegd. Namens de mensen uit het noorden van Ghana bedanken wij iedereen die geholpen heeft dit project te realiseren. Volgende week komt de Ruuper voor twee weken. Week 34 en week 35

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 13