KBO AFDELING LEUNEN verbetering van de economie.De paus zet met goed onderbouwde argumenten vraagtekens bij veel zaken waarop we onze economie gebouwd hebben. Hij doet dat door steeds te verwijzen naar de onaantastbare waarden die daaraan ten grondslag zouden moeten liggen. In een tijd waarin iedereen beseft dat het anders moet, beschrijft Benedictus XVI de bron en richting van de noodzakelijke veranderingen in hun onderlinge samenhang. Pastoor C. Müller AGENDA. 11 augustus: Inloopmiddag in De Schakel. 13.30 uur 30 augustus: H.Mis voor overledenen KBO 9.30 uur 31 augustus: Fietstocht 13.30 uur 7 september: Grote kienavond 19.00 uur 22 september: Middagreis.(Informatie volgt) 12.30 uur 6 oktober: Najaarsvergadering 19.00 uur ACTIVITEITEN KALENDER LEUNEN 2009 18 aug. Fietsen KBO 30 aug. H.Mis overledenen KBO KBO 31 aug. Fietsen KBO Heide-Veulen en Leunen KBO 7 sept. Grote kienavond KBO sept. Middagtocht KBO 6 okt. Naj aarsvergadering KBO nov Oliebollenaktie RV Ons Genot Najaarstocht KBO 21 dec. Adventsviering KBO We/^y. ■y.-y/.jyysx&w.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 5