3 Kroniek Parochiecluster Leunen-Veulen-Heide week 31 Gedoopt Op zondag 26 juli 2009 werden in de kerk van Leunen gedoopt: Robin Pluk (Pascherhof 30) alsmede Janne Litjens (Laagriebroekseweg 26). We feliciteren beide dopelingen en de betreffende families. Gaan trouwen Op vrijdag 31 juli 2009 zullen in de kerk van Veulen trouwen: Guido van den Boom en Bianca van Staveren. De huwelijksmis vindt plaats om 14.30u (laatste roep). We wensen het bruidspaar Gods zegen toe. Koren In verband met de vakantietijd zal het Dameskoor van Leunen enkele weken "afwezig" zijn. Het Herenkoor van Leunen zal tijdens die periode de koorzang op zondagmorgen verzorgen. Het koor van Heide zal eveneens enkele weken "uit roulatie" zijn. Ter overweging Onlangs verscheen een nieuwe encycliek van onze paus. Benedictus heeft het in Liefde in waarheid over de basiswaarden uit de katholieke sociale leer, die hij vertaalt naar een economie gericht op heel de mens en de hele mensheid. Die waarden bieden de mogelijkheid tot een dieptecheck van ons huidige handelen. In zijn encycliek besteedt hij veel aandacht aan ontwikkelingslanden. Juist in de huidige crisis is het van belang dat rijke landen zich niet op zichzelf concentreren ten koste van hulp aan arme landen, zo luidt zijn boodschap. Globalisering laat ons zien hoe afhankelijk landen zijn van elkaar en biedt tevens nieuwe mogelijkheden tot solidariteit. Benedictus gebruikt de termen 'menselijke familie' en 'familie van naties' als beelden van deze samenhang. Als we een land verwaarlozen, zal dat de hele wereld schaden: toenemende armoede maakt het land tot een potentieel gevaar. Op basis van broederlijkheid - God is ons aller Vader - moeten we samen plannen maken en de mensen ter plekke laten doen wat zij kunnen. Dat is het belangrijke subsidiariteitsbeginsel uit de katholieke sociale leer. Het gaat om de overdracht van verantwoordelijkheid, waardoor mensen hun eigen lot in handen nemen, inclusief de pijn daarvan, in plaats van te blijven steken in passiviteit en structurele afhankelijkheid. De paus wijst op de effectiviteit van kleine projecten en kleine organisaties als tegenhangers van de grote logge, die veel te veel projectgeld besteden aan hun eigen voortbestaan. Mensen in ontwikkelingslanden vormen geen last, zoals velen in het Westen menen. Ze vormen het voornaamste kapitaal. Daarom moeten we prioriteit geven aan een humane emancipatie. Zetten we de bevolkingsgroei onder druk door ontwikkelingslanden onze geboortepolitiek op te dringen, dan exporteren we onze problemen. Paus Benedictus noemt dat zelfs 'geweid', dat altijd negatieve gevolgen heeft. Vermindert de waarde van het leven, dan verminderen ook andere waarden. Dan komt de solidariteit (het sociale systeem) onder druk te staan en neemt de criminaliteit toe. Het tegenovergestelde is ook waar: de verheffing van de mens leidt tot een

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 4