2 H. Antonius van Padua Veulen 1 augustus 2009 zondag door het jaar. Zaterdag 18.00 uur H. Mis voor: Martien Hagens-Petronella Reintjes en dochter Truus (v.w.verjaardag). Jrd. Gertruda Thissen en overleden familie Thissen. Jrd. Tilla Jenneskens-Poels en Grad Jenneskens. 6-Wekendienst Gerard Creemers. Lector: Martien Classens. Misdienaars: Joost, Melle. Niek. Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren. 0478-585134. Bankrekeningnummer: 1281.02.594 Contactpersoon parochie: M. Geurts-Slangen, Lorbaan 9, 0478-588215 O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heide 1 aug 18* zondag door het jaar Zaterdag 1 aug 19.15 uur H. Mis Lambertus Pouwels, Anna Derks en zoon Pierre Jaargetijde Jan Gielens Lector: Ria Derikx Misdienaars: Stan en Lizzy Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Drabbels, 0478-510316 Contactpersoon parochie: L. Pouwels, Heidseschoolweq 1, 0478-582421. Gerrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-515221

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 3