Clusterparochies Leunen - Veulen - Heide MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEULEN teL: 58 90 70 JAARGANGt 41 wk 31 31 juli 09 Scheaeeg 9, 5809, EH Leunen REDACTIEADRES: Pastoor C. Müller - Albionstraat 30 5809 AE Leunen - tel 0478-581575 Eerste zondag v/d maand collecte voor het onderhoud van de kerk Zondag 09.30 uur H. Mis: Thea v. Meijel-Aben en Karei v.Meijel Lector: Annie Reintjes Koor: Herenkoor Woensdag 5 augustus 19.00 uur H.Mis: Kees Heemskerk Jrd. Francien David en overl.fam.David-Croqué Voor opgave misintenties( formulieren liggen achter in de kerk)en vele andere parochiezaken kunt u terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur Telefoon 581575 Bankrekeningnr. 1281.02.292. H.Catharina Leunen 2 augustus 2009 18e zondag door het jaar

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 2