A 1* de Meent fc^lcdinfrinzamcline donderdag 1 ljunia.s. houden we weer een kledinginzameling. ~Yot ?.00 uur kunnen alle mensen van Leunen, en daarbuiten natuurlijk, hun oude kleding, schoenen, oude dekens en gordijnen e.d. bij de ingang van de school inleveren, en en ander dient wel ingesloten plastiek (vuilnis-)zakken te worden aangeleverd. Ook op woensdag 1 Ojuni a.s. (van 8.50 - 1 7-00 uur) kunnen zakken op school al worden ingeleverd. £)e zakken kunnen dan op de bühne van de aula worden gezet. Kindermarkt op zondag 28 juni in Leunen. Tijdens de Leunse Zommerfiëste kunnen alle kinderen uit Leunen weer hun overtollige spullen verkopen. Op deze zondag kunnen zij vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur hun spullen aan de man brengen. Voor deze aktiviteit hoeven ze zich niet aan te melden. Er zal op toegezien worden dat zij niet te vroeg starten met de verkoop en dat de niet verkochte spullen ook weer mee naar huis genomen worden. Het is de bedoeling dat er in de media reclame voor wordt gemaakt, denk aan Peel en Maas, zondagsnieuws enz. Hopelijk zal dit leiden tot grotere inkomsten voor de kinderen dan de vorige keer. Voor vragen kunt u terecht bij Sjaak Rongen, tel. 586513. Basisschool

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 5