Kroniek Parochiecluster Leunen-Veulen-Heide week 23 3 Gedoopt Op zondag 31 mei 2009 werd in de kerk van Leunen gedoopt: Maud Peters (Laagriebroekseweg 30) We wensen de dopeling een genaderijk leven toe. Uitvaart Veulen Vorige week woensdag overleed te Venlo de heer Jeu Sonnemans (Brugpas 17). Hij werd 73 jaar. Voor zowel zijn gezin alsook voor de lokale gemeenschap heeft hij heel wat (vrijwilligers)werk verzet, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn. De avondwake voor dhr Sonnemans werd gehouden op Pinkstermaandag om 19.00u. Zijn uitvaart vond plaats op dinsdag 2 juni 2009 om 10.30u. Moge hij rusten in vrede. Gebed bij Pinksteren Geest van de Heer, geef ons weer zicht op 't woord dat Petrus tot ons richt, opdat we niet in Jezus' naam de weg der minste weerstand gaan. Blijf voor Uw kerk realiteit ook dan, als Gij haar niet direct bevrijdt en de omweg van Uw geduld ons soms verleidt tot rebellie en schuld. Gij kent ons strijdbaar christenhart, dat levenslang Uw leiding tart. Heer van de Geest, doe ons voortaan Uw lange weg met geestdrift gaan onder de tongen van Uw vuur getuigend van Uw grote uur. (Frank Daen) Pastoor C. Müller KBO AFDELING LEUNEN r AGENDA. Donderdag 11 juni: Seniorenmiddag Baarlo Maandag 6 juli: Dagtocht. Dinsdag 14 juli: Fietstocht nummer 3. lPJj?sag_28 juli:Middag voor minder validen. Verder bericht volgt. ,i .—iri.^1! ■llllll».» J. lil

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 4