BRIE NS VELD H. Antonius van Padua Veulen 6 juni 2009 Heiige Drie-eenheid. Zaterdag 18.00 uur H. Mis voor: Kinderwoorddienst. Jrd. Wilhelmina Geurts-Ambrosius en Johan Geurts. Toon Jacobs. Lector: Martien Classens. Misdienaars: Huub, Melie. Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren, 0478-585134, Bankrekeningnummer: 1281.02.594 Contactpersoon parochie: M, Geurts-Slangen, Lorbaan 9, 0478-588215 O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heide 6 juni Heilige Dne-eenheid Zaterdag 6 juni 19.15 uur H. Mis Overleden ouders Derikx-van Vegchel Thei Vollenberg en zijn kleinkinderen Eva en Emma Lector: Ria Derikx Misdienaars: Stan en Lizzy Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Drabbels, 0478-510316 Contactpersoon parochie: L. Pouwels, Heidseschoolweg 1. 0478-582421. Gerrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-515221 TE KOOP: PREIPLANTEN. J.Jacobs, Molenhofweg 3a, tel.: 582864 uitvoortviriorging

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 3