Clusterparochies Leunen - Veulen - Heide H.Catharina Leunen teL: 58 90 70 MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEULEN Scheiweg 9, 5809, EH Leunen REDAKTtEADRES: JAARGANG 41 wk 23 5 juni 09 Pastoor C. Muller - Albionstraat 30 5809 AE Leunen - tel 0478-581575 lste zondag v.d.maand collecte voor Het onderhoud van de kerk Zondag 09.30 uur H.Mis: Jrd. Wim Hermans Jrd. Leo Janssen en overl.fam. Leo Loonen en Petronella Loonen-v.Mil en schoonzoon Frans Claessens Willem Verheijen,echtgenote en overl.kinderen Jrd. Petrus en Sjang Heesen en overl.ouders Heesen-Voesten 6-wekendienst Tmus Reintjes-van de Riet en Harry Reintjes Jrd. Frans Fleurkens Marie Voermans-v.Gerven v.w.trouwdag Jan Reintjes,Gerard Reintjes en Petronella Reintjes v.Megen, Piet Loonen en Jac v.d.Hulst Lector Goen Reintjes Koor Dameskoor Woensdag 10 juni 19.00 uur H.Mis Piet Litjens en Mien Litjens Lemmen en fam. Mevr. Drika Manders Litjens Voor opgave misintenties(formulieren liggen achter in de kerk)en vele andere parochiezaken kunt u terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur Telefoon 581575 Bankrekeningnr. 1281.02.292. 7 juni 2009 Heilige Drie-eenheid

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 2