4 Inmiddels is een zogeheten stuurgroep geformeerd en is er een procesbegeleider aangetrokken. Over dat proces nu zult in de nabije toekomst vaker iets horen. In het kort komt het hierop neer dat we er naar streven om in de loop van 2010 één nieuw kerkbestuur te formeren, dat wordt bijgestaan door diverse werkgroepen, die elk, op een specifiek deelterrein vooral praktisch werk zullen verrichten. In die werkgroepen zitten naast een of meerdere kerkmeesters, toegewijde parochianen, die elk hun steentje willen bijdragen aan de parochie-opbouw in ons cluster. Diverse voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gedaan. Thans is het zaak een beleidsplan uit te werken, mede met behulp van die te formeren werkgroepen. Het kerkbestuur zal in de komende tijd dan ook mensen vragen hieraan te willen meewerken, hun steentje bij te dragen. Duidelijk moge zijn dat hier niet om geld gaat, maar veeleer om uw tijd en specifieke know-how. Tot slot wil ik hier een hartekreet slaken. Zo blijkt het in de praktijk een heidens karwei om mensen te vinden die het kerkbestuur willen komen versterken. En ofschoon in Veulen onlangs een nieuwe kerkmeesteres is gevonden en in Heide een nieuwe kerkmeester; in Leunen hebben vele pogingen in deze de voorbije jaren tot op heden nog niets opgeleverd. Thans omvat het kerkbestuur nog drie leden, naast de pastoor. Binnen afzienbare tijd zullen er nog 2 kerkmeesters resteren. Hoe dan ook, versterking van het zittend kerkbestuur is thans van groot belang, mede gelet op de uitdagingen waarvoor we ons thans gesteld zien. Vandaar mijn uitdrukkelijk verzoek eens na te denken over uw bijdrage aan de lokale kerk. Laten dan ook wij verder kijken, zoals zovele generaties dat voor en vóór ons hebben gedaan. Zo is deze kerk met name gebouwd door onze voorouders. Laten wij dan op onze beurt die kerk verder de toekomst indragen, eenieder met zijn talenten en mogelijkheden. Pastoor C. Müller Handboogschutterij St. Joris. Agenda. Zaterdag 18 apr. Regio Veteranen Kamp. Diana Venray. Aanvang: 13.30 u. Dinsdag 21 apr. St.Jons toernooi. Aanvang 19.30 u. Zaterdag 25 apr. en zondag 26 apr. Rayon Individuele Kampioenschappen. Aanvang 10.00 uur. Dinsdag 28 apr. Indianen Toernooi Koningslust tevens Onderlinge Comp. Aanvang 19.30 uur, vertrek 18.45 uur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 5