r j J i H. Antonius van Padua Veulen 2 18 april 2009 F zondag van Pasen. Zaterdag 14.00 uur H. Mis voor: Uit dankbaarheid ter gelegenheid van het 50 jarig Huwelijk van: Jan en Nelly Fleurkens-Janssen. 18.00 uur geen H. Mis. Misdienaars: Teun, Joost. Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren, 0478-585134, Bankrekeningnummer: 1281.02.594 Contactpersoon parochie: M. Geurts-Slangen, Lorbaan 9, 0478-588215 O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heide 18 april F zondag van Pasen Zaterdag 18 april Johan Loonen en overl fam. Leden Jaargetijde overleden ouders Geurts-Gellings Sef Michels en overleden fam. Leden Michels-van Dijck. Lector: Ria Derikx Misdienaars: llvy en Rick Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Drabbels, 0478-510316 Contactpersoon parochie: L. Pouwels, Heidseschoolweg 10478-582421 DAMESKOOR J LEUNEN Zondag 19 april zingen we de H.Mis om 9.30 uur waarbij de presentatie van de communiecanten. Allen graag aanwezig om 9.00 uur. Gerrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-515221 uttvoortvirzopfling

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 3