de Ruuper Clusterparochies Leunen - Veulen - Heide MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEULEN REDAKTIEADRES; Scheiweg 9, 5809. EK Leunen teL: 58 90 TO JAARGANGï 41 wk 16 17 april 09 Pastoor C. Müller - Aibionstraat 30 5809 AE Leunen - tel 0478-581575 H.Catharina Leunen 19 April 2009 2e zondag van Pasen Zondag van de goddelijke Barmhartigheid Zondag 9.30 uur H.Mis voor: Presentatieviering communiecanten Jrd. Gerrit v.Kempen Jrd. Piet Kusters Nelly Jacobs-v.d.Bekerom v.w. fam.Verstegen Jrd. Antoon v.Kempen en overl.fam. Jrd. To Philipsen-Michels Miet Willems-v.d.Munckhof Lector: Goen Reintjes Koor: Dameskoor Misdienaars: Bas en Fleur Woensdag 22 april geen H.Mis Voor opgave misintenties(formulieren liggen achter in de kerk)en vele andere parochiezaken kunt u terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur Telefoon 581575 Bankrekeningnr,1281.02.292.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 2