KBO Veulen Excursie 23 Op maandag 20 April organiseren we een excursie naar Nijssen granico verzamelen om 14.00 uur bij Nijssen Veulenseweg 20 We zijn weer in de gelegenheid om entree kaartjes te bestellen voor het Zoo Parck in Overloon van 16.50 voor 7.25 Tevens is het ook mogelijk om kaartjes voor de Kasteeltuinen in Arcen van 16.50 voor 7.00 te bestellen deze kaartjes blijven onbeperkt geldig opgave hiervoor tot 20 Mei bij W. Spreeuwenberg Beste inwoners van Veulen, Op de parochie/dorpsraad vergadering van 13 maart 2008 werd besloten om het wegkruis aan de Voerleberg te verplaatsen. Op 31 mei 2008 werd dit gerealiseerd waarna het op 5 juli door pastoor Müller opnieuw werd ingezegend. De Dorpsraad van Veulen diende het project in voor de leefbaarheidwedstrijd K§rn met Pit van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Op 8 april 2009 was hiervoor de uitreiking in het provincie huis in Maastricht. Het project was echter te klein om in aanmerking te komen voor het beoogde Kern met Pit predicaat maar de jury vond een aanmoedigingsprijs met daaraan een geldbedrag verbonden van 500,- wel op zijn plaats. Via deze weg willen wij de mensen bedanken die geholpen hebben bij het realiseren van het verplaatsen van dit wegkruis: Fam Wismans, Gebr Reintjes, Harry van Rijswijck, Gerrit Reintjes Gz, Harry Reintjes Gz, Peter Dirkx en Kerkbestuur Veulen. Dorpsraad Veulen Dorpsraad Veulen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 24