Beste dames Jullie kunnen voor het Zoo Pare in Overioon kaartjes bestellen met ruim 50% korting. De kaartjes zijn nu 7,25 per stuk en zijn onbeperkt geldig. Je kunt er zoveel bestellen als je zelf wilt. Opgave bij Tiny Litjens tegen contante betaling met vermelding van naam en adres en de aantal kaarten. Opgeven kun ie tot en met zondag 19 april.a.s. Veel plezier KBO AFDELING LEUNEN Groenclub Het bestuur. Indien de weergoden het toelaten willen we donderdagmorgen 23 april om 9 uur gaan schoffelen/harken enz in Leunen Wie zin en tijd heeft is weer van harte welkom. Tot dan Voor event, informatie: H. Heidens 511456, of M. Bccrkens 585616, of W. Jacobs 584948. Denk er ook aan indien u door omstandigheden 22 mei niet met ons uitstapje mee kunt, omdat af te melden. Limburg

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 15