12 Dorpsraad Start werkzaamheden "Verkeersmaatregelen Leunen" Op dinsdag 21 april 2009 starten de werkzaamheden ten behoeve van de ver keersmaatregelen in Leunen. Het werk zal in drie fasen worden uitgevoerd. Fase 1 Albionstraat wk 17 t/m 21 20 april t/m 20 mei Fase 2 Kapelweg wk 19 t/m 21 4 mei t/m 20 mei Fase 3 Van Berlostraat wk 22 t/m 23 25 mei t/m 5 juni De werkzaamheden aan de Albionstraat lopen van de Gussenstraat tot aan de St. Appoloniastraat. In de Albionstraat komt ter hoogte van de Kapelweg een plateau met daarop een zebra. Daarnaast komen er twee bushalten net na het plateau te liggen. De huidige bushalten worden omgebouwd tot parkeer plaatsen. Ter hoogte van de Gussenstraat komt een as-verspringing met een middengelei der. De Kapelweg wordt aangepast naar een "schoolzone" waarbij de trottoirs worden verbreed en voor de school wordt een plateau met een zebra aangelegd. Ter plaatse van de Van Berlostraat worden trottoirs aangebracht. Daarnaast zal gelijktijdig de openbare verlichting langs de Albionstraat binnen de bebouwde kom worden vervangen. Bijbehorende tekeningen van de verkeersmaatregelen in Leunen liggen ter inza ge bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Heeft u vragen over de wegwerk zaamheden, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksdiensten. N270 Eindhoven-Well In de periode van vrijdag 19 juni 2009 tot en met maandag 29 juni zal de provin cie Limburg werkzaamheden verrichten aan de hoofdrijbaan van de provinciale weg N270 Eindhoven-Well. De werkzaamheden vinden plaats tussen de rotonde Ysselsteijn en de Leunseweg. Op dit gedeelte zal constructief onderhoud plaats vinden hetgeen betekent dat de bovenste asfaltlagen worden vervangen. IEUÏEK E.L.E.M. (Ed) Stevens Secretaris Dorpsraad Leunen P/a Vicarieweg 17 5809 BP Leunen 9 0478-510332 http://www.dorpsraadleunenn.nl/ Bankrekening: 12.81.01.210

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 13