10 Dorpsraad E.L.E.M. (Ed) Stevens Secretaris Dorpsraad Leunen P/a Vicarieweg 17 5809 BP Leunen 0478-510332 secretaris@dorpsraadleunen.nl http://www.dorpsraadleunenn.nl/ Bankrekening: 12.81.01.210 Uitnodiging openbare Dorpsraadvergadering Leunen, 07-04-2009 Ik nodig iedereen van harte uit voor de openbare Dorpsraadvergadering Leunen. Op maandag 20-04-2009 om 20:00 uur in gemeenschapshuis De Brink. De uitgebreide agenda en de notulen zijn te vinden op: http://www.dorpsraadleunenn.nl/ De agenda voor deze vergadering is als volgt: Agenda: 01. Opening; 02. Voortgang project centrum Leunen door Tjerk Bouwman projectleider gemeente Venray; 03. Vaststelling van de notulen en de besluiten - en afsprakenlijst van 16-03-'09; 04. Ingekomen en uitgaande stukken (secretaris) 05. Mededelingen (voorzitter Jeroen van de Leur) 06. Gesprek wijkagent Marcel Deenen 07. Voortgang projecten; 08. Verslag afgevaardigden; 09. Rondvaag; 10. Sluiting. Met vriendelijke groet, Namens de Stichting Dorpsraad Leunen Ed Stevens Secretaris lEUSEN

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 11