OUD PAPIER OUD PAPIER 4 Holthees. Een nieuwe benoeming zou ook stappen in die richting mogelijK inoefen kunnen maken. Na met diverse betrokkenen te hebben gesproken, heeft bisschop Wiertz onlangs besloten om per 1 januari 2009 de volgende benoemingen te doen: -Pastoor Muller wordt per 1-1-2009 ontheven van zijn taak als administrator van Smakt-Holthees. -Deken Smeets wordt per 1-1-2009 officiéél administrator en zal in die hoedanigheid de vergaderingen van het kerkbestuur voorzitten. - Pater Wauben (karmeliet) zal als priesterassistent en lid van het priesterteam Venray. de eerst aanspreekbare zijn voor alle normale parochiële zaken in Smakt/Holthees. Hij doet dit in samenwerking met de andere priesters van het team en ook al wordt hij het 'vaste gezicht', er zal incidenteel nog wel eens een ander zijn. Overigens blijft pater Wauben in Overloon wonen. Ter overweging Deze week begint een nieuw jaar. Het zal ongetwijfeld een belangrijk jaar worden, een ander jaar ook, mede door de kredietcrisis. Iedere crisis biedt evenwel ook kansen. Juist door een crisis (=keerpunt) worden we als het ware gedwongen anders tegen zogeheten "vanzelfsprekendheden" aan te kijken. Van belang daarbij is creatief om te gaan met het "nieuwe" dat zich aanbiedt, wat het ook zijn mag. In het licht van het bovenstaande wens ik u allen dan ook namens de 3 kerkbesturen een zegen- en bovenal leerrijk Nieuwjaar toe. Pastoor C. Müller Op maandag 05 januari 2009 a.s. haalt de E.W.L. weer oud papier op. Diegene die buiten de route wonen kunnen 's avonds tussen 18.00 en n 19.00 uur hun oud papier afleveren bij de papierkorf op de parkeerplaats bij gemeenschapshuis 'de Brink'. Wij vragen U vriendelijk om het papier stevig te bundelen of in dozen te verpakken. S.v.p. niet in plastic zakken of houten kistjes! Bij voorbaat dank voor Uw medewerking!! Bestuur E.W.L. Voor nadere informatie kunt U zich wanden lol de Eerste WiJKvereniging Leunen, Toon Janssen, tel.nr. 510879

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 5