m SKOOR LEUNEN 3 Zaterdag 3 jan zingen we om 14.00 uur in uniform b.g.v. het 50 jarig huwelijk van Wim en Anny Loenen-Pouwels. Daarna koffie drinken! Om 13.30 uur aanwezig. Zondag 4 jan zingen we om 9.30 uur. Kroniek Parochiecluster Leunen-Veulen-Heide Misrooster Oud+Nieuw 2008-2009 Oudjaarwoensdag 31 dec.2008 -18.00u H.Mis in Heide -19.15u H.Mis in Veulen Nieuwjaar donderdagochtend 1 jan. 2009 - 10.30u H. Mis in Leunen (let op: één uur later) Wisseling Mistijden Veulen en Heide (hehaling) Bij de invoering van het nieuwe misrooster eind april 2006 Is afgesproken dat de mistijden voor wat betreft Veulen en Heide ieder jaar zouden wisselen en wel rond de jaarwisseling. Die wisseling geschiedt het nieuwe jaar met ingang van 3/4 januari 2009. De H. Mis in Veulen op zaterdagavond vindt dan niet meer plaats om 19.15u., maar om 18.00u. De H.Mis in Heide vindt vanaf 3 januari 2009 weer plaats om 19.15u (i.p.v. 18.00u}. Nieuwe regeling pastorale bediening Smakt/Holthees Na het vertrek van de Paters Karmelieten op 1 januari 2006, benoemde bisschop Wiertz deken Smeets tot administrator (waarnemend pastoor) van de parochie Smakt-Holthees. Vanuit het priesterteam van Venray verzorgden verschillende priesters de diensten aldaar. Een korte tijd woonde pater Mol in de pastorie van Smakt; de Lazarist pater Maessen verzorgde enkele jaren de diensten tijdens de drukke maand maart en voor de reguliere H. Missen waren diverse priesters van het team beschikbaar. Toen de bisschop deken Smeets medio 2007 vroeg om de dekenaten Venray en Gennep te laten fuseren, werd zijn verantwoordelijkheid als administrator overgedragen aan Pastoor Müller. Afwisselend met pastoor Keiler van Oostrum werden de laatste tijd de meeste diensten verzorgd. Al met al waren dat voor de parochianen van Smakt/Holthees heel wat verschillende gezichten. En al is het ontegenzeggelijk een feit dat verandering van spijs doet eten, toch is een parochie het meest gebaat bij één vast gezicht. Daarnaar bleven we als priesterteam dan ook op zoek. Daarbij kwam ook nog de planning van het bisdom dat er op langere termijn clustering voorzien wordt tussen de beide parochies van Venray en Smakt-

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 4