1 ■W&ï' S#w»fï :V raw .ylv r- «u'cS>: -; - Vastelaoves-verieëneging 33 "Ut Dartele Veulen" Programma Don«lerdag3 fibberwarie 13.15a Kiesideroptaclst, dornao vastelaovesmiddég van de schól Zaoterdag 5 fibberwarie 14.00u Jeugd karnaval ien "de PerdsstaS" 14.00u ïensteilasie Prins Gemaenfehuiss Zondag 6 fibberwarie Mondig 20.11 u Resepsie Prinsen div. veieëneginge 14.ÖÖU Zieke bezuuk dur de Prins 16.3ÖU Resepsie Prins v/d Piëlhaas ien Rooj iS.00u BoerebralSeft, dornao Boeremoesbal ien "de Perdsstal" 7 fibberwarie ll.Oöu Aoverdracfat Prinsewage bij de Gebr. Reintjes 13.00 e Nor de optocht ien Rooj 18.3ÖU Saoves fieëste ien 't café van "de Perdsstal" Dinsdag 8 fibberwarie 13.33u Optocht dur os aege riek, èpstelle bij H. Wilms Geen geparkeerde auto's langs de route (Vlies-Vb) 14.11a Dornao KienderbaS, 16.44a snoepzak 20.33u Vastelaovesbal ien "de PerdsstaS" 2Ö.44u Uutrejking "Gaolde Paerd"ien "de Perdsstal" Aswoensdag 9 fibberwarie zie Ruuper Heilege Mis vur de Vastelaoves-verieënegfng Dornao Herringschelle ien 6t café Bouwvakkersoptocht dur ?t Veule, 3 fibruwari 2005. Op donderdagmiddag 3 fibruwari 2005 trekt dur enne bouwvakkers optocht dur 't Veule. De optocht begint um kwart over ien bej de schol. De roete is Veulenseweg, Brugpas nevè den neje Hoefslag nor de Vlies, nevè den aide Hoefslag, Voerleberg, Veulenseweg noar de Zaal 't Veule De roete zal begeleid werre dur Prins Fons, Prinses Nikki, Karretje Annemijn op en kar, Prins Coen en Prinses Carla zulle de roete te voet Ok kumt de Joekskapel os begeleiden, dat viende wej hiël moi. Komde gillie allemaol kieke? Ge mot wel op tied zien, anders is de optocht vuur bej Tot donderdag 3 fibruwari um kwart over iën. De bouwvakkers van Basisschool Antonius Veule. De werkgroep scholcarnaval.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2005 | | pagina 34