2 MISDIENAARS: za 19,00 Pauline Weijs en Sof ie Nelissen zo 10.00 Karlijn Pouwels en Evelien Wijnhoven Weekbeurt Groep 4. Ma. wo. en vr. geen avondmis. Als je niet kunt komen misdienen, zorg dan zelf voor een vervanger, zoals afgesproken LECTOREN: za 19.00 Mia Wegh zo 10.00 Els Wijnhoven GEDOOPT: Thom Geurts, Beemdweg 1. VASTENAKTIE 2000 JE BENT NIET ALLEEN OP DE WERELD Dit thema van de Vastenaktie 2000 is tegelijk een bemoediging, een waarschuwing en een opdracht Een bemoediging voor wie zich inzet voor een betere wereld. Een waarschuwing voor wie geiooft in "ieder voor zich en God voor ons allen". En een opdracht om in onze geïndividaualiseerde samenleving naar nieuwe vormen van gemeenschap te zoefen: "Samen ben je sterker dan alleen Een levensvatbare samenleving gunt ieder haar of zijn plek en vraagt ons tegelijkertijd om verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel: respect voor elkaar enerzijds en maatschappelijke samenhang anderzijds Vastenaktie brengt die zorg om onze eigen toekomst in verband met de zorg van en voor anderen ver weg. "Je bent niet alleen op de wereldgeldt voor elke samenleving en voor de gehele mensheid. We willen respect voor mensenrechten tot in alle uithoeken van de aarde en een evenwichtige verdeling van welvaart en ontwikkelingskansen. En we dragen de verantwoordelijk heid voor een leefbare wereld voor hen die na ons komen. Wat wij willen dat ons gechiedt, gunnen we ook anderen, dichtbij en ver weg, nu en in de toekomst, als individu en als gemeen schap. Vastenaktie is een beweging van mensen vóór mensen. Ze heeft haar wortels waar mensen samenkomen, in Nederland en daarbuiten. Antwoorden kunnen we alleen vinden in samenspraak met anderen. Juist in de ontmoeting en dialoog met de ander leren we onszelf als individu en samenleving echt kennen. We weten ons daarbij geinspireerd door de Blijde Boodschap.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 3