33 JEUGDCLUB VEULEN - maandag a vondaroeo 18.00 uur Hallo jongens en meisjes, Maandag 10 april a.s. gaan we paasspelletjes doen. Komen jullie ook? Groetjes, DE LEIDING Marian, Saskia, Monique, Sonja en Yvonne Correctie: In de Ruuper van de vorige week>zijn er twee foutjes gemaakt. Het stipendium van de huwelijkmis is niet F 550,- maar F 650,- De avondwake niet F 20,- maar 35,- De overige genoemde stipendium waren goed. DQRPS RAAD VEULEN Op dinsdag 11 april houdt de dorpsraad een vergadering in 'de Hoefslag' De agenda luidt: 1. Opening; 2. Notulen; 3Ingekomen stukken; 4Mededelingen v/h dorpenoverleg; 5, Evaluatie jaarvergadering; 6. 7. Dorpse zaken (nieuw bestuurslid); 8. Rondvraag; 9. Sluiting. De vergadering begint om 20:00 uur en ook u bent van harte welkom!

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 34