Met iemand dag en nacht samen zijn betekent, zeker als je nogal aan je vrijheid gehecht bent, een grote verandering. Dat kwam sterk naar voren bij een avond met jong gehuwden. Je levenspa troon, je ritme, ja eigenlijk alles verandert. Natuurlijk, je hebt er zelf bewust voor gekozen, maar sommigen voorzien ook dan nog niet, hoe anders het allemaal wordt. De grote omwenteling komt voor velen pas bij de geboorte van het eerste kind. De periode van lange en blijde verwachting heeft zo zijn eigen ingekeerdheid. Als vrouw voel je in je lichaam van alles gebeuren wat je intens bezig houdt. Steeds denk je bij jezelf; wat zal het worden gezond of gehandicapt vrolijk of angstig Een mijmering die je niet los laat. De eerste bevalling heeft dikwijls iets ongemakkelijks voor beide levenspartners. Je hebt het zelf en samen gewild, maar ve len voelen zich ook wat ontheemd en vooral machteloos. Als vrouw heb je nu geen andere keuze meer; als man sta je voor de vraag, hoe actief je bij dit alles betrokken wilt zijn. Moeder en vader wor den blijft ook in het beste huwelijk iets van heel verschillende aard. Er is een kind geboren. Velen voelen heel diep; nu vormen we echt Een gezin. Het woord gezin is al van toepassing zodra je getrouwd bent, maar het heeft dan vaak nog iets on-afs. Kinderen brengen mensen samen, wat er verder ook gebeurt. Daarom gaat hét om een heel fundamentele ervaring. In je dochter, je zoon, blijf je altijd iets herkennen van je vrouw of je man, ook wanneer hij of zij niet meer in (je) leven is. Rond de wieg wordt talloze malen de vraag gesteld; op wie lijkt ze eigenlijk heeft hij niet veel van zijn groot vader Zoals gezegd, door die geboorte wordt dit echtpaar pas he lemaal een gezin. Het aandachtsveld wordt enigszins verlegd. Want In plaats van eindeloos veel naar elkaar te kijken, is de blik nu vooral gericht op de pas geboren dochter of zoon. Die blijk elke dag te veranderen, nieuwe geluidjes te produceren en telkens weer door andere dingen geboeid te worden. Heel bijzonder is de erva ring van jonge ouders rond de wieg van hun eerste kind. (vervolg)

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 33